Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Zámecké schody

Název je dán, stejně jako je tomu u předchozí Zámecké ulice, směrem, kterým se schody ubírají k Pražskému hradu, k zámku.

Zkrácená, leč poněkud namáhavá cesta z Malé Strany na Pražský hrad. Zámecké schody jsou pokračováním Thunovské ulice, jsou však také přístupné z Nerudovy ulice Zámeckou uličkou a též zkratkou kolem kostela Panny Marie u kajetánů. Schody zde byly již ve 13. století, avšak podél nich vedla i příkrá cesta pro jezdce i pro vozy. Je připomínána k roku 1278 jako Strmá cesta, v následujícím století pak jako Stupně, přičemž kamenný stupeň byl tu a tam nějaký. Později se pak ujal název Zámecké schody a od roku 1829 Nové zámecké schody, neboť bylo nutné odlišit je od Starých zámeckých schodů, které spojovaly Klárov s Pražským hradem. Název je to ovšem klamný, neboť Nové zámecké schody byly jako cesta užívány ihned po zrušení jižního přístupu ke královskému paláci, jsou ve skutečnosti tedy starší než Staré zámecké schody. V letech 1540 - 1541 byly vybudovány schody pohodlnější, k jejichž rozšíření pak došlo ještě v roce 1670. Od roku 1870 platí úředně pojmenování Zámecké schody. V 16. a 17. století přistavovali obchodníci ke svahu na schodech obchody a krámky a dodnes si domy s širokými okenními deskami zachovaly jejich charakter. Dněšní podobu mají schody z let 1670 - 1674, opravovány byly naposledy v letech 1970 - 1972. V domě U pelikána (čp. 188/6) bydlel významný český malíř Jan Zrzavý (1890 - 1977) Plachý a uzavřený člověk, jenž žil s příkladnou skromností, zanechal za sebou zvláštní snové a mystické dílo. Kdo vystoupí po schodech až k hradní rampě, je za svou námahu odměněn a ihned zapomene na skutečnost, že nemůže popadnout dech.