Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Všehrdova

Viktorin Kornel ze Všehrd (asi 1460 - 1520), český humanista, právník, mistr UK, pak písař zemského soudu a zapisovatel do zemských desek. Vlastnil v ulici domy čp. 448 a 449, jejichž zahrady vedly k Čertovce.

Spojuje prohnutým obloukem Újezd s Říční ulicí a za křižovatkou pokračuje jako podle pravítka k Vítězné třídě. Na první pohled tyto dvě části ulice k sobě nepatří. Oblouk kopíruje starou místní komunikaci kolem kostela sv. Jana Křtitele u vody, později sv. Jana Křtitele Na prádle, jenž byl centrem malostranské části osady Újezd, viz Říční ulice, zatímco nově zbudovaná část jde přímo. Pro nejbližší okolí byly charakteristické mlýny, cihelna a zahrady. A samozřejmě prastarý kostel, v němž je pochován Viktorin Kornel ze Všehrd, jenž zde zemřel na mor a jenž vešel do historie práva svým dílem O praviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery, na němž pracoval od roku 1495 až do roku 1508. Ve starší době není název ulice uváděn, ale je tomu tak zřejmě proto, že orientace byla srozumitelná podle kostela sv. Jana u vody. Až v 18. století se objevuje pojmenování Špitálská, i když malostranský špitál (čp. 440) byl při kostele už od 16. století. Také se ulici říká Zbrojní nebo U zbrojnice podle zbrojnice (čp. 450), která existova od 18. století v Michnovském paláci. Viz Újezd. Té části ulice, v níž stály výše zmíněné Všehrdovy domy, říkalo se také Cihelná. Po určitých peripetiích byl ulici vrácen v roce 1945 název Všehrdova. V roce 1889 magistrát schválil, aby mezi domem čp. 550/III a mezi fortifikačním pozemkem u řetězového mostu (most Legií) byla otevřena nová ulice 14 m široká. A tak vzniklo současné nesourodé prodloužení Všehrdovy ulice. V té době vznikalo i blízké Malostranské nábřeží i domovní blok, obojí dílo stavitele Jindřicha Jechenthala. Viz Vítězná ulice. Protože se prodlužovaná Všehrdova ulice, stejně jako spodní část ulice Říční, nacházely v inundační zóně, musely být všechny stavby v této oblasti podle tehdy platného stavbebního řádu zakládány tak, že veškeré podlahy přízemních bytů byly 30 cm nad výškou vody z roku 1845. Nová část ulice byla zvýšena násypem o čtyři metry a výškový rozdíl s Říční ulicí vyrovnán kamennými schody. Ačkoli pan stavitel Jechenthal úplně stejným způsobem řešil obdobný výškový rozdíl na Malostranském nábřeží, tady protestoval, neboť předvídal potřebu přímého silničního spojení s mostem přes Vltavu. Jak to dopadlo, můžeme za sto let posoudit. Schody zůstaly oboje, takže alespoň některá místa jsou od dopravy ušetřena. Staré části Všehrdovy ulice, například dvorek domu čp. 437, jak jej zachytil na své kresbě Bohumír Kozák, připomínají svou architekturou Kiliána Ignáce Dientzenhofera.