Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Veleslavínova

Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599), Mistr UK, humanista, vydavatel a překladatel. Narodil se zde v osadě sv. Valentina. Převzal tiskárnu svého tchána Jiřího Melantricha z Aventina. Vydal např. Mattioliho Herbář.

Krátká, původně klikatá ulička, byla změněna asanací Starého Města, ale směr komunikace zůstal zachován . Spojuje Křižovnickou a Valentinskou. Domy v ulici byly stavěny kolem roku 1900 v místech, kam zasahovalo malé náměstí, které se vytvořilo kolem kostela sv. Valentina ze zaniklého šlechtického dvorce. Viz Valentinská. Proto i zde platilo původně pojmenování Ve dvorci nebo ryneček u sv. Valentina anebo Dolejší ryneček. Objevovaly se i názvy V osadě sv. Valentina nebo Malý ryneček. Současný název Veleslavínova byl dán ulici patrně brzy po roce 1900. Ruthova Královská kronika města Prahy název uvádí už v roce 1903. Dějiny literatury zaznamenávají celou jednu historickou epochu pod názvem Veleslavínova. Univerzitní profesor dějepisu Daniel Adam z Veleslavína převzal tchánovu tiskárnu v Melantrichově ulici a pokračoval v její zavedené tradici. Napsal Kalendář historický, v němž u každého dne uvádí české i cizí příběhy, napsal a vydal čtyřjazyčný slovník česko - latinsko - řecko - německý. Jako jeden z prvních vydavatelů tiskl i noty. Vždy byla vysoko hodnocena jazyková vytříbenost a čistota i typografická úprava jeho knih. Šlechtický přídomek z Veleslavína získal v roce 1578 právě za svou spisovatelskou a vydavatelskou činnost.