Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vejvodova

Dům U Vejvodů (čp. 353/2), po němž se ulice jmenuje, patřil v l. 1717 - 1799 rodině Jana Václava Vejvody ze Stromberka. Jan Vejvoda byl od r. 1745 primátorem Starého Města. Mázhaus je upraven jako hostinec, dodnes známá pivnice U Vejvodů.

Úzká ulička tvoří spojku mezi ulicemi Jilskou a Michalskou. Počátkem 17. století jmenovala se Míčová (Ballgasse) podle čp. 445/8, kde měl Ital Ringolini míčovnu, v níž se hrála oblíbená míčová hra, podobná našemu současnému tenisu. V polovině 19. století vznikl nesprávným překladem z němčiny název Bálová, brzy však bylo obnoveno pojmenování Míčová. Od roku 1870 platí současný název Vejvodova. Dnešní dům U Vejvodů byl vystavěn v 17. století na místě tří starších domů z 15. století. Mikuláš František Turek, konšel a od roku 1643 primas Starého Města setrvával ve funkci dvacet devět let a zásluhy si získal zejména v roce 1648 při obraně města proti Švédům. M. F. Turek z Rozentálu a ze Šturmfeldu pomáhal vyzbrojovat studenty. Dům U Turků koupil v roce 1717 Jan Václav Vejvoda. Je to jediný dům, který zbyl z celého bloku nárožních domů, které kdysi patřily rodinám Turků a Vejvodů.