Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Ve Smečkách

Prvně se objevuje název "Smekhacz" v r. 1399. Je chápán jako jméno Smekáč, Smekáčova, což vzniklo zkomolením "smek hacě" (svékl kalhoty). Později vznikají vazby Na Smečkách, Ve Smečkách. Název je někdy též zdůvodňován smečkami toulavých psů.

Vytváří spojení mezi Žitnou ulicí a Václavským náměstím, do něhož vstupuje tak, aby plynule mohla navázat na Opletalovu. V polovině 19. století je užíváno názvu Zahradní nebo Zahradnická, protože se dlouho v těchto místech udržely zahrady. Ještě Jaroslav Schaller (1738 - 1809), profesor piaristické školy v Panské ulici a autor spisu Beschreibung der Hauptstadt Prag (Popis hlavního města Prahy) uvádí na konci 18. století jenom na Novém Městě 376 zahrad. V roce 1869 vrátily úřady ulici původní nejstarší pojmenování Ve Smečkách. Obdobný název Na Smečkách se objevuje ještě jižně odtud v roce 1645 v souvislosti se zahradou Jana Kirchmayera u Svinské brány, tedy někde ve východní části Ječné ulice. V ulici Ve Smečkách bydlela spisovatelka Karolina Světlá se svým mužem profesorem Petrem Mužákem.