Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

V kotcích

Kotce, krámky soukeníků, pláteníků a kožešníků byly stavěny na volném prostranství mezi Uhelným a Ovocným trhem už při založení Havelského Města někdy ve 30. letech 13. století. Po jejich zboření na jejich místě vznikla dnešní ulice V kotcích.

Patrně i zde, neboť tak tomu bylo i na největším tržišti Starého Města, na dnešním Staroměstském náměstí, se prodávalo a obchodovalo přímo na zemi, později se začaly stavět provizorní krámky. Na jejich místě byla kolem roku 1362 postavena velká tržnice, která sloužila městu až do roku 1795, kdy byla zbořena. Původní kamenné kotce vystavěl na Staroměstském náměstí Volflin, z jehož domu vzniklo jádro Staroměstské radnice. Kotce byly orientovány severojižním směrem podél dnešní radnice a v témže roce, kdy zanikly, byly nahrazeny podobnou tržní budovou na prostranství před kostelem sv. Havla. Tržnici na Svatohavelském náměstí tvořila velká hala, jejím středem vedla 200 m dllouhá chodba, z níž se na obě strany odbočovalo do jednotlivých krámků, kotců. Ulice na místě zbořené tržinice začala vznikat od první poloviny 19. století a byl jí ponechán již vžitý místní název V kotcích. Existuje i názor, že pojmenování vzniklo z německého slova Kotze, což znamená houně, jimiž byly krámky přikryty místo střechy. Menší kotce ještě stávaly za Melantrichovou ulicí, pak zde bylo od roku 1743 z iniciativy obce divadlo V kotcích, kde se hrálo až do roku 1782, kdy bylo otevřeno Stavovské divadlo. Tady stávaly kotce menší. Na místě menších kotců byla vybudována Pražská spořitelna, za našich časů Muzeum Klementa Gottwalda, v současné době je zde opět peněžní ústav. Větší kotce byly blíže k Uhelnému trhu. Ulička V kotcích i po mnoha stech letech zůstala věrná sortimentu zboží, také v naší době je zde prodáván hlavně textil.