Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

V jirchářích

Jircháři zpracovávali kůže jako koželuhové, používali podobných techologických postupů. Vyčiňovali usně z jehňat, kůzlat nebo z vysoké zvěře. Jejich práce byla jemnější. Například rukavičkáři.

Od kostela sv. Michala, který byl centrem středověké osady Opatovice, vede ulice směrem k Vltavě. Název ulice Na struze, do níž tato ulice ústí, nasvědčuje tomu, že zde pobřeží a nábřeží vypadalo zcela jinak, řeka zasahovala hluboko do dnešního města. Jircháři se usazovali zpravidla poblíž vody, neboť ji potřebovali ke své nepříliš čisté práci. Osada Opatovice byla zapojena do plánu Nového Města v roce 1348 při jeho založení, avšak vesnice zde existovala už od roku 1115. Viz Opatovická. Románský kostel sv. Michala byl přestavěn do gotické podoby a tak se nám zachoval v podstatě až do dnešní doby. V roce 1787 byl kostel zrušen a 1789 stavbu koupili němečtí luteráni, jimž patřil až do května 1945. Kostel slouží slovenským evangelíkům. Už při založení Nového Města říkalo se zde Pod Zderazem nebo V Opatovicích podle nejbližších osad, od 14. až do 18. století udržoval se název Smradaře nebo V Smradařích, což vystihovalo nevoňavé jirchářské řemeslo, ale také se zde říkalo V Kalabrii, protože se udržovalo vědomí, že Karel IV. pozval jirchářské mistry právě z tohoto italského města. Je však také docela dobře možné, že jircháři byli v těchto místech usazeni ještě dříve, než bylo Nové Město založeno. V letech 1850 - 1870 byl pro ulici používán název Jirchářská Prostřední, protože i sousední ulice byly obydleny jircháři. Od roku 1870 platí současný název V jirchářích.