Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

V jámě

Název je dán místním reliéfem, terénem, místní zkušeností, která vycházela ze skutečnosti, že okolí bylo plné prohlubní, jam a stružek, v nichž se držela voda.

Ulice vytváří spojku mezi hlavními komunikacemi Nového Města, mezi ulicemi Vodičkovou a Štěpánskou. Název V jámě je doložen už v 15. století a platí dodnes, i když prošel během let několikerou obměnou. Říkalo se zde V jámě nebo zdrobněle V jamce nebo Pod jamou. Do jam v terénu odhazovali poblíž usazení pasíři odpadky a odřezky kůží, z nichž vyráběli pasy. Ulice zaznamenala značnou změnu, když byl odstraněn rohový dům U Nováků (čp. 699). Na jeho místě pak vyrostl moderní palác, jenž zabírá polovinu celé ulice. Čelem směřuje tento dům do ulice Vodičkovy. Původně dům U Vodičků, pak U Štaigrů, byl nahrazen v letech 1902 a 1903 na náklady stavbeníka pana J. Nováka, podle plánů architekta Osvalda Polívky, postaven byl stavitelem Matějem Blechou. Průčelí do Vodičkovy zdobí dům mozaikový obraz Jana Preislera, jenž je alegorií Obchodu a průmyslu. Tehdy moderní obchodní dům byl jediný svého druhu nejen u nás, ale v celém Rakousku. Přístavba z roku 1928, rovněž dílo Osvalda Polívky, je sídlem divadla ABC, mezi dvěma válkami v letech 1927 - 1938 sídlilo zde Osvobozené divadla Jana Wericha a Jiřího Voskovce.