Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

V celnici

V těchto místech byly dvory pražské celnice, která byla zřízena v dnešním domě U hybernů počátkem 19. st. Název platí od r. 1947, kdy byly dvory otevřeny. Poplatky z vyváženého zboží, tzv. celní regál, jsou doloženy v českých zemích už v 11. století.

Vede z náměstí Republiky ke křižovatce s Havlíčkovou ulicí a s ulící Na Florenci. Proti dnešní Prašné bráně, kterou zde vybudoval v polovině 15. století Matěj Rejsek na místě původní a mnohem starší brány, stál od doby vlády Karla IV. kostel s klášterem sv. Ambrože, dnes dům U hybernů. Jinak byl prostor proti staroměstským hradbám v těchto místech nezastavěn. Když Králův dvůr při dnešní Prašné bráně přestával po roce 1484 existovat jako královské sídlo, začali se zde střídat různí majitelé, až budovy začala používat pražská chudina. Od roku 1631 však místo dostalo zase řádného majitele v podobě arcibiskupa Arnošta z Harrachu, jenž v roce 1647 přikoupil pro kněžský semminář, který zřídil v místě Králova dvora, území dnešního náměstí Republiky, a nechal zasypat hluboké hradební příkopy v nejbližším okolí. Za sv. Ambrožem (dům U hybernů) nebylo do poloviny 14. století zastavěno nic. Pokud je známo, začalo se zde stavět po roce 1382, kdy švec Bláha získal pozemky od krále Václava IV. Dnešní ulice V celnici se nachází v místě rozsáhlé zahrady, která patřila klášteru a kostelu ambrosiánů a od roku 1631 irským františkánům, hyberňákům. Tito mniši pěstovali na zahradě první brambory u nás. Zrušením kláštera v roce 1786 je zpečetěn i osud zahrady. Ulice začala nejdříve asi vznikat ze zadních dvorů ulice Hybernské a z druhé strany stejně tak ze zadních traktů staré komunikace Na Poříčí. Dlážděná ulice (Hybernská) je uváděna prvně k roku 1378 a je budována se zřetelným záměrem řešit v těchto místech dopravu od brány staroměstského opevnění k nové bráně v opevnění novoměstském a dál do Kutné Hory, proto také brzy název Horská ( k roku 1389 platea Montana). Mezi těmito dvěma hlavními a významnými komunkacemi zůstává dnešní ulice V celnici jakýmsi zastrčeným územím nikoho, a proto je také dlouho opomíjena, i když se sem po zrušení celnice v Týně, viz Týn, začíná stěhovat důležitý úřad, jenž souvisí s proclíváním zboží. Celní regál, středověké právo na vybírání poplatků, je nahrazeno v polovině 19. století právními předpisy o clech. I budova původního kostela a pak kostela U hybernů byla přebudována architektem Janem Zobelem v letech 1808 - 1811 na celnici. Z kláštera stal se finanční úřad a z kostela celnice. Byl zde i cenzurní úřad. Viz Hybernská. Na místě skladištních budov staré celnice je připravována výstavba švédské nábytkářské firmy IKEA, kde budou obchody a kanceláře.