Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

U Zlaté studně

Dům U Zlaté studně (čp. 166/4) a také vyhlášená restaurace U Zlaté studně získaly pojmenování podle litinového reliéfu nad vchodem, jenž znázorňuje Krista u studny. Autorem modelu reliéfu byl řezbář a sochař Josef Malinský (1756 - 1827).

Ulička stoupá od trojúhelníku náměstí, s nímž tvořila v minulosti jeden celek jak zástavbou, tak i pojmenováním. Začíná u domu čp. 170/15, který dal blízkému okolí jméno. Dům U pěti kostelů, též u Fünfkirchenů, odtud Pětikostelní náměstí. Viz Sněmovní ulice. A končí u domu, jenž stojí příčně přes ulici, u domu U Zlaté studně (čp. 166/4). Odtud je přístup k restauraci, k níž byla vybudována zvláštní a neobvyklá cesta přes pavlače, terasy a dvory v roce 1924. Původně renesanční dům z roku 1589 postavil známý architekt Oldřich Avostalis (+ 1597) pro měšťana Michala Lagranda. Renovován byl v letech 1956 - 1957, také v současné době je zcela rekonstruován. Ulice sama patří pro své architektonické kvality k vyhledávaným pražským lokalitám. Členité střechy, portály domů, drobné stavbební detaily a nad ulicí v nadhledu Ústav šlechtičen, původně Rožmberský palác Pražského hradu. To vše je nám odměnou za namáhavou cestu nahoru. Tam jsme však odměněni dvojnásobně, neboť vyhlídka na Prahu přes malostranské střechy je k nezaplacení. Původně se i v těchto místech říkalo Pod valy hradu pražského a od poloviny 18. století pak Pětikostelní. Také název Sněmovní se přenesl až sem nahoru od sousední ulice, která toto jméno má dodnes, neboť sídlila tam od roku 1871 do roku 1918 zemská sněmovna. Současný název ulice U Zlaté studně se datuje od vytvoření Velké Prahy v roce 1922.