Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

U železné lávky

Železná řetězová lávka byla postavena v místě staroměstského přívozu v l.1868 - 1870. Jelikož Karlovu mostu nikterak při dopravě neulehčovala, byla v r. 1914 rozebrána a nahrazena v témže roce dokončeným Mánesovým mostem.

Směr ulice byl dán přímkou železné lávky. Inženýr František Schön navrhl lávku spolu s architektem Karlem Veselým a zároveň postavil u lávky dům čp. 127 a v pozdějších letech navázaly další domy, takže vznikla uliční řada domů, které byly pojmenovány Schönovy. První dům ulice byl postaven na místě převoznického domku. Přívoz tady existoval už ve staré osadě sv. Petra v Rybářích a říkalo se mu Dolní nebo Obecní. Proto se tady ještě od poloviny 18.století až do roku 1870 říkalo Dolní přívozní. Od r. 1870 platí dnešní název U železné lávky. Nejblíže k vodě zůstal domek (čp. 554), jenž patřil vojenské správě, která pečovala i o nedalekou vojenskou plovárnu.V čp. 125 byly umístěny vojenské pekárny. Ještě koncem 19. století vytvářely charakter ulice zelinářské zahrady, které postupně byly parcelovány na stavební pozemky. V roce 1887 dochází při parcelaci ulice k úpravě stavebních čar i k úpravě rovinné výšky. Stavební úřad magistrátu bral v úvahu výšku prahu domu čp. 127 tak, že práh byl 1m nad povodňovým stavem vody z roku 1845. Úprava ulice souvisí s otevřením nové silnice od bývalého Ústavu slepců (čp 131), která nejkratším způsobem spojovala Smíchov s Holešovicemi. V čp. 567/12 bydlel spisovatel , konzervátor, ředitel městského muzea a vynikající znalec Prahy, stavební inženýr Jan Herain, jenž spolu s jinými statečnými občany Prahy zachránil v období asanace mnoho stavebních a uměleckých památek. V témže domě bydlel také spisovatel František Xaver Svoboda a spisovatelka Růžena Svobodová. Jedna strana ulice je tvořena parkem, druhá již zmíněnými Schönovými domy.