Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

U staré školy

V těchto místech stávala židovská synagoga (Templ), která byla současně školou. Už kolem r. 1400 říkalo se jí Stará škola. Na jejím místě v r.1868, ještě před asanací, vybudovali Ignác Ullmann, Josef Niklas a Quido Bělský Španělskou synagogu (čp. 141/1).

Krátká ulička se zalamuje kolem Španělské synagogy z Dušní ulice do Vězeňské. Stará škola (Templ) bývala zde patrně už ve 14. století při hlavní cestě, která vedla napříč celým Židovským Městem, Josefovskou ulicí, dnešní Širokou. Domy s čp.: 141/1 a 153/3 patří k Josefovu a domy s čp.: 115/2, 114/4, 113/6 a 112/8 jsou součástí Starého Města. Název U Staré školy je doložen v 18. století a po přerušení německou okupací za druhé světové války byl v roce 1945 ulici znovu navrácen. Jak se Židovské Město, od roku 1850 Josefov, naplňovalo obyvateli, vznikala i zde nepřehledná změť ulic. Spletité uličky a klikaté průchody zmizely na přelomu 19. a 20. století při asanaci, ale i tak si zachovala současná ulička přibližný směr původní komunikace. Také se zde právě v těchto místech usazovali Židé z Portugalska a ze Španělska, možná i to ovlivňilo stavitele poslední synagogy, která na území Josefova vznikla před rozsáhlým bouráním celé čtvrti. Od roku 1960 byla v synagoze umístěna expozice synagogálního textilu. Také tato synagoga je součástí majetku Židovské obce.