Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

U Obecního domu

Obecní dům (čp. 1090/2), ukázková secesní stavba, byl vystavěn v l. 1905 - 1911 architekty Antonínem Balšánkem a Osvaldem Polívkou. Nejde jen o dnes už architektonicky uznávanou stavbu, ale i o význam, který měla v době vzniku, jako důkaz sílící obce.

Ulice vede kolem zadní řásti Obecního domu, spojuje Králodvorskou ulici s náměstím Republiky. Viz náměstí Republiky. Vznikla v místech někdejšího Králova dvora, po němž dnes zůstal jen název přilehlé ulice. Viz Králodvorská. Nejprve zde stál dvůr krále Václava IV., po něm až do roku 1483 sídlili zde další panovníci: císař Zikmund, Zikmundův zeť Albrecht rakouský, , Albrechtův syn Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagellonský. Pak zde byl arcibiskupský seminář a při něm od roku 1697 kostel sv. Vojtěcha, pak byl seminář změněn na kasárny, od roku 1869 zde byla kadetní škola. Budovy byly už jako majetek Živnostenské banky v letech 1902 a 1903 zbořeny a vznikla dnešní ulice. Při vzniku byla nazvána Lvovskou podle města Lvova na Ukrajině, v době pojmenování ulice byl Lvov hlavním městem rakouské Haliče, nějaký čas se také jmenovala Pařížská podle hlavního města Francie, tedy stejně jako hotel Paříž (čp. 1080/1), jenž zde byl na místě zbořených budov vystavěn v roce 1904 podle plánů Jana Vejrycha. Od roku 1927 platí dnešní název U Obecního domu.