Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

U Bruských kasáren

Název vznikl spolu s ulicí v roce 1931 podle vojenských kasáren, které zde stávaly od r. 1779. Avšak i název kasáren byl už přenesený a odvozený od prvotního asi pojmenování potoka Brusnice, Brusky či Brusinky. Viz ulice Pod Bruskou.

Původně bylo v těchto místech jen poměrně málo zastavěné vltavské nábřeží. Rozkládala se zde Na písku nebo Na pískách kolem kostela sv. Petra jedna z levobřežních osad, osada Rybáře. Kostelík byl podle kronikáře Kosmy už kolem roku 1100 celý opravován. V roce 1775 byl zbořen. V těchto místech byl brod, přívoz a patrně i nejstarší most přes Vltavu, později železná lávka a nakonec dnešní Mánesův most. Ještě na počátku 19. století byla v místech bývalého Klárova ústavu slepců (čp. 131/3), tedy v těsné blízkosti starých Bruských kasáren, ohrada na dříví. Ulice byla vybudována v souvislosti s rekonstrukcí Chotkovy silnice ve 30. letech 20. století. Byl tak odkloněn hlavní směr na Klárov k nábřeží Edvarda Beneše, k nábřeží pod Letnou, takže bylo ulehčeno složitému dopravnímu uzlu na křižovatce Klárova. Dva domy levé strany ulice čp. 627/1 a čp. 132/3 jsou součástí Malé Strany, čtyři domy na opačné straně jsou součástí Hradčan: čp. 100/1, 181/2, 72/3, 69/4.