Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Tržiště

Obchod, trh byl přenesen do těchto míst koncem 18. st. z Malostranského náměstí. Tak zde vzniklo jedno z malostranských tržišť, u něhož činnost dala vzniknout i názvu.

Ulice stoupá do strmého svahu od Karmelitské k Břetislavově a k Vlašské, s níž původně tvořila jeden celek. Tržiště svým způsobem vzniku předběhlo později podobně utvářené komunikace, jako byly Nové zámecké schody nebo třída Na příkopě mezi Starým a Novým Městem. Původně tudy tekl potok od Strahova a Prokopskou ulicí směřoval k Vltavě. Cesta podél potoka vedla dnešní Vlašskou ulicí na Petřín. Pokud zde byla nějaká zástavba, byla překryta přemyslovskými hradbami při založení Malé Strany po roce 1257. Hradby ztratily obranný význam, když se Karel IV. rozhodl rozšířit dnešní Malou Stranu a vymezit její území dodnes existující Hladovou zdí. Šetrnost našich předků vedla k tomu, že staré opevnění využili při tvorbě nové ulice. Věžovitý útvar čtvercového půdorysu zůstal zachován ve zdivu Vrtbovského paláce. Pravá strana ulice směrem vzhůru je dána charakterem domů, které jsou čelem obrácené k Malostranskému náměstí. Jejich chudší příbuzní s čelem k Tržišti vznikaly z hospodářských budov a na místě dvorů. Jižní strana ulice je honosnější, vyrostly zde paláce se zahradami na svazích Petřína. Tato část Tržiště se zahradami Lobkovickou, Schönbornskou a Vrtbovskou, odpovídá na druhé straně údolí zahradám Fürstenberské, Pálffyovské, Kolovratské a Ledeburské.Tržiště bylo součástí Vlašské ulice až do poloviny 17. století, a když sem bylo přeneseno v roce 1784 obchodování z malostranského Rynku, získalo si toto místo pojmenování Nový trh nebo Novotržní ulice. Dále se zde objevují názvy Nová ulice nebo Vaječný a Selský trh nebo též Vlašský (podle sousední ulice, kde se usazovali zejména Italové). Od roku 1870 platí současné pojmenování Tržiště. Schönbornský palác (čp. 365/15) byl budován v letech 1643 - 1656 a slouží spolu s rozsáhlou zahradou velvyslanectví Spojených států severoamerických. Tržiště z hlediska architektury je dáno terénem, stavbami, bohatstvím stavebníků i schopností nejlepších architektů, kteří se na domech v ulici podíleli, jako byli například Oldřich Aostalis, Ferdinand Maxmilián Kaňka nebo sochař Matyáš Bernard Braun. Tržiště proti svahu končí tzv. jungwirthovským domkem, domkem U Ježíška (čp. 303/2), v němž po příchodu do Prahy v letech 1823 - 1825 bydlel začínající historik František Palacký. Právě tento dům přitahuje náš pohled a architekt říká jazykem vznešeným - point de vue.