Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Templová

Dům V Templu (čp. 589/1) i ulice získaly pojmenování od řádu templářů, jenž byl založen v Jeruzalémě r. 1118, kde příslušníci řádu bydleli v těsném sousedství Šalamounova chrámu (templum znamená latinsky - chrám).

Vede z Jakubské ulice do ulice Celetné, kam ústí průchodním domem čp. 589, Celetná 27. K překlenutí uličky došlo při přestavbě domu někdy v roce 1801. Asi první název in Templo objevuje se na odkazovací listině z roku 1363. Templáři přišli do Prahy někdy kolem roku 1230 a vytvořili si opevněné místo při kostele sv. Vavřince. Viz Anenské náměstí. Údajně usadili se i v ulici, která po nich je pojmenována. Když byl templářský řád v roce 1312 zrušen, scházeli se jeho členové tajně ve sklepeních domu. František Ruth píše v Královské kronice hl.m. Prahy o kamenném oltáři, který byl ve sklepeních objeven. Zápis beguttae in Templo z roku 1433 opět připomíná název domu i ulice. V domě žily po templářích bekyně, a i když z jiných míst pro svou nedobrou pověst byly vyháněny, tady se udržely asi i proto, že zde byl i špitál pro chudé ženy. Se špitálem existoval zde i kostel Obrácení sv. Pavla. Na stavbách se podíleli Carlo Lurago a Giovanni Domeniko Orsi. V roce 1784 byl kostel se špitálem zrušen a stavby šly do dražby. Podle ceny i podle zástavby nejbližšího okolí nešlo o stavby rozsáhlé. Hmota původních staveb a charakteristické stavební prvky zůstaly zachovány v celém domě. Na fasádě domu směrem do Celetné ulice byl v 16. století obraz Božích muk, před nímž klekali k modlitbě odsouzenci, které tudy vodili. Historický název Templová se udžel od 14. století až do současnosti.