Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Štupartská

Pojmenování viz Malá Štupartská.

Štupartská i Malá Štupartská tvořily už asi od samého vzniku jeden celek. K jejich rozlišení jménem došlo až v roce 1925.Dům U Štupartů (čp. 647/4) nebo také Sixtův Platejs podle Kateřiny Elshaynové, která měla k domu určitý vlastnický vztah. Původně byl v těchto místech dům kláštera z Pomuku (Jan Nepomucký), který později patřil Janu Lucemburskému. Tehdy získal dům podobu francouzkých paláců s věží. V roce 1333 bydlel v domě i jeho syn Karel IV., který se vrátil z Francie a neměl v Praze kde bydlet, neboť Pražský hrad byl neobyvatelný. Později dům daroval Karel IV. míšeňskému markrabímu Fridrichovi, odtud též název Míšeňský. Když v 17. století nebyl dům obýván a pustnul, vysloužil si název Čertova krčma. Teprve v roce 1664 koupil dům císařský úředník Petr Štupart z Löwenthalu, rozšířil jej o sousední krejčovský herberk (hospodu) a důkladně přestavěl. Dům, v němž se v roce 1787 narodil malíř František Tkadlík (1786 - 1840), učitel zakladatele našeho moderního malířství Josefa Mánesa (1820 - 1871), nepřežil staroměstskou asanaci a byl v roce 1911 zbořen.