Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Strahovské nádvoří

Pojmenování viz Strahovská.

Do prostoru Starhovského nádvoří lze vstoupit z Dlabačova barokní bránou vedle kostela sv. Rocha, který nechal postavit císař Rudolf II. jako poděkování za záchranu před morovou epidemií (1599), anebo úzkým schodištěm z Pohořelce. Premonstráti na Strahově vedle kapituly na Vyšehradě a kláštera v Břevnově a mnoha dalších církevních enkláv po celé Praze neměli nikdy jen úzce církevní cíl, avšak podíleli se na kulturním vývoji hlavního města. Řád premonstrátů založil sv. Norbert ve francouzském Prémontré u Laonu na počátku 12. století. Olomoucký biskup Jindřich Zdík, syn kronikáře Kosmy, byl sám členem tohoto řádu. Biskup i král Vladislav II. jsou v klášteře pochováni. Vladislav II., což je poněkud nezvyklé, rezignoval na svou královskou funkci a v roce 1173 odešel do ústraní Strahovského kláštera, aby zde v klidu dožil. V roce 1420 byl klášter zničen husity. Významně se do dějin kláštera zapsal opat Kašpar z Questenberka (1571 - 1640), jenž získáním ostatků sv. Norberta, zakladatele řádu, velmi posílil prestiž premonstrátů u nás. Areál budov z této doby zůstal v podstatě zachován až do našich časů. Na samém konci třicetileté války v roce 1648 stačili ještě Švédové klášter vyloupit, odvezli klášterní poklad, sochy ze stříbra i velké množství vzácných knih. Nejvyhledávanějším objektem z celého kláštera bývá knihovna, na jejíž výstavbě se v letech 1782 - 1784 podílel architekt Ignác Jan Palliardi. Knihovna s teologickým a filozofickým sálem s nástropní freskou Dějin lidstva od Antonína Františka Maulpertsche z roku 1794. K areálu budov patří ještě rozsáhlá Strahovská zahrada, která se svažuje do údolí pod Petřínem směrem k Újezdu. Strahovský klášter se svými věžemi patří k výrazným dominantám Prahy.