Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Skořepka

Nárožní dům s dosud zachovaným podloubím U Skořepů, U tří zlatých lvů, též Staroměstská pasáž (čp. 420/10), podle něhož je ulice pojmenována, patřil v 1. polovině 16. st. Vítu Škořepovi, kteý měl v domě výnosnou kloboučnickou živnost.

Původně byla tato ulice, která spojuje Uhelný trh se složitou křižovatkou pod Perštýnem, velmi úzká a nerovná, domy sousedních bloků se k ulici obracely spíše zády. Dnešní široká ulice je výsledkem postupných stavbeních úprav. Název ulice byl v průběhu let různě obměňován, v 18. století byl překládán do němčiny jako Schalengasse (Schale - skořápka), v 19. století říkalo se opět Škořepka nebo Škořepí či Skořápková. V letech 1940 - 1945 byl uváděn dvojjazyčný název Schalengasse - Skořepka. Počátkem 20. století byl obnoven původní tvar Skořepka. V domě U Skořepů bydlel v roce 1787 Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791). V původním domě čp. 421 žil od roku 1693 sochař Jan Brokoff (1652 - 1718) a po něm i jeho slavný syn Ferdinand Maxmilián Brokoff (1688 - 1731). Nejstarším držitelem domu, jenž na tomto místě stával, byl jakýsi Glencer, patrně Němec, je uveden v městských knihách k roku 1356. Není známo, jak se v té době ulice nazývala. V domě U smrti (čp 354) bydlel náš nejvýznamnější barokní malíř Petr Brandl (1668 - 1735).