Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Školská

Pojmenování je přiléhavé, neboť tradice školství je v ulici udržována od 15. století až do současnosti.

Zakřivení ulice, která poměrně prudce klesá od Štěpánské ulice k Vodičkově, napovídá, že stavební čára respektovala původní komunikaci, která vedla osadou Rybníček, v níž se až do našich časů zachovala jedna ze tří pražských rotund, rotunda sv. Longina. Nejstarší názvy v ulici jsou odvozeny z terénu, který v polovině 14. století, tedy v době, kdy bylo zakládáno Nové Město pražské, vystupoval ještě zcela zřetelně z povrchu krajiny. Jáma, V jámě nebo Nad jámou. Sousední ulice se dodnes jmenuje V jámě. Asi v 15. století získala ulice název Židovská, neboť se sem stěhovali Židé z okolí nedaleké Židovské zahrady (hřbitova), jejímž středem nechal v roce 1478 král Vladislav prorazit ulici, která dodnes po něm nese jméno. Viz Vladislavova. Zde však nepobyli asi dlouho, protože při doznívajících husitských nepokojích v roce 1483 museli zase dál. Přesto ještě v roce 1513 píše se o židovské škole, která stála při spodním konci ulice. V 16. století objevují se názvy Velká Řeznická, Masná nebo Řeznická, neboť v okolí se začali usazovat řezníci, jejichž novoměstské masné krámy byly u kostela sv. Lazara, v místech, kde dnes stojí na křižovatce Spálené a Lazarské budova soudu. Do roku 1850 pak platí název 3. řeznická. Viz Řeznická. V letech 1850 - 1869 jmenuje se ulice jen Řeznická a od roku 1869 platí současný název Školská. Západní strana ulice byla dříve zastavěná, ve spodní části býval obecní dvůr a kašna, do níž vedla voda ze Šítkovské věže (Mánes). Východní stranu ulice tvořily zahrady a dvory ze Štěpánské, byla parcelována později. Téměř celá jedna strana ulice od Vodičkovy k Navrátilově je tvořena budovami škol. Při Navrátilově ulici byla novoměstská obecná škola, dnes je v těchto místech střední průmyslová škola technologie masa, směrem k Vodičkově pak v roce 1876 postavil architekt Josef Srdínko měšťanskou dívčí školu (čp. 685), dnes střední zdravotní škola, a na rohu s Vodičkovou ulicí vybudoval v letech 1866 - 1867 architekt Ignác Ullmann Vyšší dívčí školu (čp. 683). Viz Vodičkova. Ulice je památná nejen školami, ale i domem čp. 1325/16, v němž se 30. dubna 1883 narodil slavný český spisovatel Jaroslav Hašek (1883 - 1923).