Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Široká

Současný název je dán charakterem ulice, není však zcela původní, neboť části této komunikace se takto říkalo už v 17. a 18. století. I před asanací, která tuto čtvť zasáhla na přelomu 19. a 20. st. nejvíce, patřila k nejprostornějším ulicím Josefova.

Také v počátcích vzniku samotného města patřila dnešní Široká ulice k nejvýznamnějším tepnám. Vedla tuty spojnice od brodu štvanického k brodu u dnešního Mánesova mostu napříč Starým Městem. Když se zde začali usazovat Židé a vzniklo ghetto, Židovské Město, od konce 18. století Josefov a od roku 1850 pak Josefov - V. čtvrť, byla to hlavní ulice celé této čtvrti. Místo k obývání na pravém břehu Vltavy určil Židům už první český histroicky prokázaný kníže Bořivoj (asi 852 - 888). Obě nejstarší židovské osady na pravém břehu: U staré školy a kolem Staronové synagogy rozkládaly se při této cestě. Asi nejstarší pojmenování osady znělo V Židech a nejstarší ulice jmenovala se Židovská. Navazovala na Vězeňskou ulici a spolu s Kaprovou směřovala k tržišti v místě dnešního Rudolfina. Obě ulice do něho přímo ústily. Západní část ulice se v 15. století jmenovala Pinkasova podle bohatého Žida, rabína, jenž měl zásluhu na výstavbě synagogy, která po něm je také pojmenována. Stavba byla vytvořena v roce 1535 Mešullamem Hořovským na místě starší modlitebny. Při stavbeních úpravách v padesátých letech 20. století bylo objeveno zdivo z 11. a 12. století, roubená studna a přilehlá vodní nádrž. V 17. a 18. století zůstal západní části stejný název Pinkasova, střední část se nazývala Hlavní, Široká nebo Dlouhá a východní část ulice za Pařížskou třídou jmenovala se Černá. Žádný z těchto názvů není třeby zvlášť vysvětlovat, je dán charakterem a podobou ulice v té době. Celá komunikace dostala pak v roce 1870 název Josefovská, tedy stejný, jaký měla celá čtvrť Josefov. K názvu Široká se úřady vrátily v roce 1958. Ještě jeden důvod vedl k přejmenování. Josefská na Malé Straně a Josefovská v Josefově znějí téměř stejně, snadno by mohlo dojít k záměně. Josefská byla ponechána, neboť je historicky starší. Téměř všechny synagogy se nacházejí v blízkosti této hlavní židovské ulice: Klausová synagoga, Maislova, Vysoká, Španělská i nejslavnější z nich Staronová synagoga. Z Pinkasovy synagogy, o níž už byla řeč výše, byl na konci 50. let 20. století upraven památník, na jehož zdi bylo napsáno 77 297 jmen obětí nacismu. Státní židovské muzeum, jehož počátky lze datovat do roku 1906, bylo jako instituce založeno až v roce 1950. Jeho sbírky tvoří pozůstatky z českých a moravských synagog, které nacisté za druhé světové války likvidovali. Při ulici nachází se také Starý židovský hřbitov, o němž máme záznam z roku 1420, avšak pochovávalo se zde už v 10. století. Nejdříve sloužil hřbitov jenom Židům ze Starého Města, když však král Vladislav zrušil v roce 1478 Židovskou zahradu, jejímž středem vedla od té doby Vladislavova ulice, stal se hlavním židovským hřbotovem.