Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Seminářská

Celá jedna strana této ulice je tvořena vychodním blokem budov Klementina, kde byl umístěn teologický seminář, ústav pro výchovu kněží. Josef II. zde v rámci centralizace státní moci založil r.1783 generální seminář pro celé Čechy.Od r.1790 arcibiskupský.

Původně ulice asi žádné jméno neměla. Vznikla tak, že její západní strana byla určena blokem budov jezuitského Klementina, a druhá strana zůstala zachována alespoň na základech původní zástavby. Tím je také dána přísně rovná stavební čára levé strany, kde stojí Klemntinum (čp. 190/1), a zprohýbaná pravá strana, kde stojí částečně ještě původní domy čp. 159/8, čp. 175/2 a čp. 176/4. Dům čp. 159/8, Trautmansdorfský palác, tvoří nepravidelné nároží, jehož průčelí je obráceno do Mariánského náměstí proti budově Magistrátu. Na gotických základech provedl někdy po roce 1700 přestavbu pravděpodobně Jan Blažej Santini - Aichel. V současné době je dům stále ještě pobočným sídlem Archivu hlavního města Prahy. Na opačném konci ulice tvoří obdobnou nepravidelnou nárožní dispozici dům čp. 175/2, dům U zlaté studně. Také tento dům má gotické sklepy, ale proslulý je zejména svou štukovou výzdobou směrem do Karlovy ulice. Viz Karlova ulice. O Klementinu viz Mariánské náměstí. Současný název Seminářská je doložen koncem 18. století.