Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Rytířská

2. září 1347 probíhala na rozsáhlém prostranství mezi Ovocným a Uhelným trhem oslava korunovace Karla IV. Hosty obsluhovali rytíři na koních. Součástí oslav byly i rytířské turnaje, jejichž tradice se zde udržela až do 18. století.

Od počátku 13. století až do století 16. říkalo se celému prostranství, do něhož teď zahrnujeme ulice Rytířskou, Havelskou a V kotcích, Nové tržiště. Tak mělo být odlišeno od tržiště na Staroměstském náměstí, které bylo starší. Nebo také Svatohavelský trh podle kostela sv. Havla, který nechal v roce 1232 založit král Václav I. pro Havelskou čtvrť, to jest pro východní část Starého Města. Už z mapy je patrné, že tato část městského celku byla budována podle plánu. 500 metrů dlouhá stavební čára z počátku 13. století, to je pozoruhodné zjištění. Také zeď, která byla v zemi objevena nedaleko dnešního Stavovského divadla, není dosud přijatelně objasněna. Možná skutečně tvořila část opevnění samotného Havelského Města. Koncem 17. a v 18. století nazývala se západní část ulice Kotcová podle kotců, krámů, které tady stávaly ve veliké tržnici z doby kolem roku 1362 až do roku 1795, kdy musela tržnice ustoupit výstavbě dnešních domů. Východní část patřila ke Královské třídě (Ovocný trh) anebo už byla nazývána Rytířskou. Ještě však na počátku 19. století říkalo se západní části Vaječný trh a východní Husí trh. Současné pojmenování platí přibližně od poloviny 19. století. Starobylý ráz dodává ulici hluboké podloubí, které se zachovalo až do naší doby při Perlové ulici. Stará rychta (čp. 404/12), sídlo úřadů, původně správní dům staroměstských občanů a sídlo královského rychtáře, které bylo vybudováno společně se založením Starého Města kolem roku 1232. Součástí domu je Havelská brána, někdejší vstup do města proti dnešnímu Václavskému náměstí. Byla identifikována až v roce 1954. Obec tento významný dům vykoupila z královského majetku v polovině 15. století. Ještě po husitských válkách existovala kvetoucí městská samospráva až do roku 1547, kdy Ferdinand I. potlačil význam měst. A v roce 1784 došlo ke zrušení samostatných městských úřadů. Byl vytvořen magistrát.