Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Rybná

V 18. a 19. století prosperoval v této ulici obchod s rybami, odtud název. Původně se smělo obchodovat s rybami jen na rynku (Staroměstské náměstí), na Karlově náměstí s rybami slanými z dovozu, od 18. st. i v jiných ulicích.

Křivolaká ulice s četnými křižovatkami a záhyby vede od ulice Králodvorské u Prašné brány ke kostelu sv. Haštala na Haštalském náměstí. Již na přelomu 12. a 13. století se soustřeďovali řezníci v okolí kostela sv. Jakuba na Starém Městě, tedy i v této ulici, a proto se zde od 14. až do 18. století říkalo Za masnými krámy. Viz též Masná. Z roku 1363 zachovala se zajímavá adresa k čp. 685/16. Domy v Praze dostávaly svá čísla až v roce 1770 za Marie Terezie, a tak ke zmíněnému roku zněla adresa takto: "za masnými krámy proti Bobkovi a Bohutovi." V 18. století byl pro ulici užíván rovněž název podle blízkého kostela Za svatým Jakubem. Souběžně však byly rozlišovány jednotlivé části rozeklané ulice na čtyři díly: jižní říkalo se Řeznická, střední Řeznický plac, mezi Masnou a Dlouhou Šlachtatská, což je název odvozený z němčiny, schlachten znamená porážet, šlachty - porážky, jatky, a severní část ulice jmenovala se Malá Halštatská podle blízkého kostela. Většinou pojmenování souvisí s masnými krámy a s řeznickým řemeslem. Od roku 1870 celá ulice nese jméno Rybná. Prodej ryb byl podřízen zvláštnímu režimu: dohled nad tímto obchodem měl původně královský úředník, pak městský rychtář, až byl funkcí pověřen zvláštní porybný. Tito úředníci měli právo trestat každého, kdo by prodával ryby jinde, než kde byl prodej povolen. Největší trhy s rybami se uskutečňovaly vždy o Vánocích a o Velikonocích.