Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Říční

Název byl dán charakterem ulice, která se svažovala k řece a k přívozu, dokud nebyl postaven most. Od pol. 18. st. Horní Přívozní. Dolní přívoz byl na Alšově nábřeží. Od r. 1870 platí pojmenování Říční.

Mírné prohnutí ulice, která spojuje Újezd s Malostranským nábřežím, nasvědčuje tomu, že i pozdější zástavba respektovala původní křivku komunikace. Výstavba ulice byla ovlivňována prastarou výpadovou silnicí směrem k jihu, která vedla zhruba po čáře dnešního Újezdu, nedalekou hradbou, kterou nechal budovat na Malé Straně v letech 1360 - 1362 Karel IV., blízkou Újezdskou bránou, ale hlavně stále ještě bohatými zahradami, mlýny a řekou. Velmi významnou stavbou v ulici je kostel sv. Jana Na prádle, který je považován za jeden z nejstarších v Praze. Tento jižní cíp Malé Strany byl prokazatelně osídlen už v předhistorické době. Později zde vznikala od 10. století osada Újezd a v 1. polovině 12. století je v této osadě připomínán kostel sv. Jana u vody (Na prádle). Tuto skutečnost potvrzuje zpráva kanovníka Vyšehradského, pokračovatele kronikáře Kosmy, jenž k roku 1142 píše o záchraně jeptišek z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě v tomto kostelíku. Za husitských válek byl kostel pravděpodobně výjímečně ušetřen, přestože jinak téměř celá Malá Strana byly husity zničena. Na počátku 16. století stal se pak kostel majetkem malostranské obce, která ke kostelu přestěhovala špitál (čp. 440/6). Na počátku 19. století bylo pobřeží na levém i pravém břehu Vltavy v těchto místech významně ovlivněno výstavbou řetězového mostu. Barokní opevnění, které tvořilo předmostí, kupovali stavební podnikatelé a stavěli obytné domy. U Národního divadla vyrostly tak Chourovy domy (zbořeny 1959) a na nábřeží od dnešního mostu Legií k Říční ulici vyrostly Jechenthalovy domy. Viz Malostranské nábřeží. V roce 1784 byl kostel sv. Jana Na prádle zrušen i se špitálem. Z kostela se stala prádelna, odtud název. Až v roce 1935 byl kostel obnoven a propůjčen Církvi československé husitské. Socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem pochází z roku 1715 a je dílem Michala Josefa Brokoffa. V kostele je pohřben český humanistický právník, po němž je pojmenována přilehlá ulice, Viktorin Kornel ze Všehrd (1460 - 1520). V Říční ulici v čp. 532/11 bydlili v letech 1907 - 1923 bratři Josef Čapek (1887 - 1945) a Karel Čapek (1890 - 1938).