Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Řetězová

Dům U tří zlatých řetězů (čp. 225/9), po němž je patrně ulice pojmenována, je svými základy původní gotická stavba. Řetězy mohly též plnit obrannou funkci vzhledem ke klášteru sv. Anny anebo byl natažen řetěz dokonce až z druhého břehu jako celní závora.

Ulice je určena v současné době jen pro chodce, vytváří odbočku od prastaré komunikace, která vedla dnešní Husovou ulicí směrem k Mariánskému náměstí. Podoba ulice se pravděpodobně nezměnila ani za několik set let. Václav Vladivoj Tomek ji popisuje v 15. století, kdy byla při klášteru úzká a směrem ke kostelu sv. Jiljí v Husově ulici se rozšiřovala. Ve14. a 15. století se zde soustřeďovali hlavně kožešníci, a proto získala název Kožešnická. Kožešníci mají doloženou vlastní organizaci na Novém Městě už k roku 1396, na Starém Městě od roku 1418. Jenom na Starém Městě se od 15. až do 19. století udželo kolem padesáti kožešníků. Od 17. století už má ulice jméno Řetězová. Komunikace v těchto místech je doložena i z doby románské. Důkazem je dům čp. 222/3, jehož sklepy mají charakter románského palácového typu. Dům je známý jako palác pánů z Kunštátu a Poděbrad. Jiří z Poděbrad zde bydlel až do svého zvolení českým králem v roce 1458. Dům byl součástí většího románského dvorce, jenž je v těchto místech doložen kolem poloviny 12. století. Archeologický průzkum z let 1951 - 1960 prokázal, že jde o vrcholnou románskou stavbu v celé Praze.