Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Řásnovka

Dům Řásnovka (čp. 785, Za Haštalem č.or.3). Jan Řásný z Řásnova, hejtman strahovského kláštera, po němž je pojmenován dům i ulice, koupil v letech 1667 a 1679 část pozemku i s chatrnými stavbami. Současná stavba je dílem Josefa Blechy z r. 1877.

Původní spojení mezi Hradební ulicí a Haštalským náměstím vytvářelo oblouk, z něhož v současné době zbyla jen polovina, druhou polovinu srovnala do přímky asanace. Název Sláviččina ze 14. století pochází od jména Slávičky, majitelky některého domu v ulici. V 15. století říkalo se zde Mezi králi, což posměšně označovalo krále stok čili čističe stok (inter reges cloacarum). Jako sousední čtvrtˇNa Františku, tak i zde ovládla chátrající domy chudina. Později až do roku 1850 nesla ulice jméno Šnekova po výrobci karet (Schnek), jenž tady vlastnil dům. Nesprávným obměňováním německého tvaru Schnekengasse říkalo se střídavě a možná i žetrem: Šneková, Hlemýžďová, Slimáková nebo Plžová. Od roku 1894 platí současné pojmenování Řásnovka. Ironií osudu asi ani tento název není nejpřiléhavější, neboť dům, po němž má ulice jméno, stojí v ulici sousední. Starý špitál nebo také Šternberský dvorec (čp. 784/2), z něhož zbyly jen sklepy a jádro stejně staré gotické věže ze 13. století, koupil v době Karla IV. Arnošt z Pardubic pro artistickou fakultu Karlovy univerzity. Z domu vznikly v roce 1965 dětské jesle.