Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Provaznická

Ulici dali jméno řemeslníci - provazníci, kteří se v těchto místech soustřeďovali zejména v 15. století. Provazníci v Praze měli svůj vlastní cech už od r. 1410.

Ulice je vytvořena vlastně zadními trakty domů ulic Na příkopě a Rytířské, spojuje ulice Na můstku a Havířskou. Začala vznikat ještě před založením Nového Města v místech, kde na jedné straně byla staroměstská hradba a na protější straně byl prázdný a nezastavěný prostor. Dnešní elegantní třída Na příkopě už jenom názvem připomíná, že tudy mezi Starým a Novým Městem vedl opravdový příkop podél staroměstské hradby, stoka, kterou protékala špinavá voda. Příkop měl spád od dnešní křižovatky u Jungmannova náměstí směrem k Revoluční třídě a na druhou stranu se svažoval směrem k dnešnímu Národnímu divadlu. Až v roce 1760 byl příkop proti Provaznické ulici zasypán a osázen lipovými alejemi. V dnešní Národní třídě byly vysázeny lipové stromy o dvacet let později. Délka dnešní ulice zhruba odpovídá délce opevnění od brány, která byla v hradbách prolomena Havířskou ulicí, k Svatohavelské bráně, která stála proti dnešnímu Václavskému náměstí. Už od 15. století, ale i později ve století 16. a 17. je pro ulici používáno pojmenování v Žabovřeskách, což bylo dáno blízkým bahnitým příkopem. I když ulice vznikala již před rokem 1348, první písemná zmínka o ní pochází až z roku 1434, Provaznická (platea funificum). Výrobci provazů měli zde před hradbami dostatek místa. Také v jiných českých městech nacházeli provazníci spolu se soukeníky útočiště v parkánovém prostoru.