Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Petrská

Kostel sv. Petra, po němž ulice nese jméno, byl vystavěn v románském slohu někdy v polovině 12. st. Dnešní gotická podoba kostela je dílem architekta Josefa Mockera a pochází z let 1876 - 1879.

Spojuje Petrské náměstí s Těšnovem. Část ulice od Petrského náměstí k Biskupské ulici byla nazývána Petrskou už po založení Nového Města v roce 1348, část k Těšnovu jmenovala se Poříč podle osady, která zde existovala už dávno před vznikem Nového Města. Viz ulice Na Poříčí. Od roku 1869 celá ulice nese jméno Petrská. Ve velmi staré osadě Poříč se usadili němečtí kupci a někdy před rokem 1174 zde vystavěli kostel sv. Petra, který v roce 1215 předali řádu německých rytířů. Od roku 1235 pak patřil kostel ke špitálu blahoslavené Anežky, kde vznikl český řád křižovníků s červenou hvězdou. Ve dvacátých letech 20. století byl kostel nákladně opravován, přičemž historik umění Vojtěch Birnbaum (1877 - 1934) prováděl v roce 1928 archeologický průzkum a cennými nálezy doložil jeho románské počátky. Pod levou věží je umístěna socha sv. Petra od Matěje Václava Jäckla (1722), hlavní oltářní obraz pochází od Václava Vavřince Reinera a představuje Krista se sv. Petrem (1730). Nápadná je vedle kostela pozdně gotická zvonice z roku 1598. Proti kostelu stojí svatopetrská fara, čp. 1137/13. U kostela bývala i škola. Církevní objekty i v současné době patří křižovnikům. V kostele vedle bohoslužeb jsou pořádány i duchovní koncerty s naší i zahraniční účastí. Osada německých kupců při cestě od štvanického brodu měla zpočátku velmi výhodnou polohu. Naši panovníci, zejména Vratislav II. (1061 - 1092), Soběslav II. (1173 - 1179) a Václav I. (1230 - 1253) podporovali pobyt cizinců u nás v zájmu obchodu a podporovali cizince i právy a výsadami. Z osady Poříč se většina obyvatel, kupců a obchodníků, přestěhovala, když se začaly ve 30. letech 13. století budovat hradby kolem Starého Města, do živějších míst k Staroměstskému náměstí, kde byl založen kostel sv. Mikuláše. Přes osadu Poříč tekl v dřívějších dobách potok, jeho trasa vedla z olšanské plošiny směrem k Vltavě. 23. června 1280 rozvodněný potok pobořil v Poříčí několik domů a zatopil kostel sv. Petra. Význam osady Poříčí patrně převzalo Hradiště, později Špitálský dvůr a ještě později Biskupský dvůr, což je běžný název pro nás současníky. Dispozice tohoto dvora velmi sině ovlivnila sousední zástavbu a největší význam patrně měla právě pro ulici Petrskou, která se pro okolí stala zřejmě tržní ulicí. Při ulici byl kostel a z ulice byl i přístup k hrazenému a opevněnému dvorci, z něhož nám zůstaly alespoň názvy Biskupská ulice a Biskupský dvůr. V současné době je těžiště dopravního ruchu přeneseno hlavně do souběžné ulice Na Poříčí a na opačné straně na vltavské nábřeží, takže dnešní Petrská ulice a její nejbližší okolí působí spíše poklidným a starobylým dojmem.