Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Navrátilova

Josef Navrátil (1798 - 1865), český malíř, krajinář, portrétista, autor mnoha žánrových obrázků, restaurátor, vyzdobil freskami celou řadu zámků i měšťanských domů v Praze.

Mírně stoupá od paty věže Novoměstské radnice z Vodičkovy ulice do ulice Školské. V 15. století jmenovala se Řeznická, stejné pojmenování však měly i sousední ulice, dnešní Řeznická a Školská. Řezníci se usazovali v okolí, protože v místech soudní budovy na rohu ulic Spálené a Lazarské stávaly masné krámy. Poblíž byl také kostel sv. Lazara, kolem něhož se novoměstští řezníci soustřeďovali, jako se soustřeďovali řezníci Starého Města kolem kostela sv. Jakuba. Současně se ulici říkalo Proti šatlavě, na níž bylo přímo z ulice dobře vidět, vězení bylo umístěno v přízemí věže Novoměstské radnice. Kolem roku 1502 vyskytuje se zde název Na hřebenku, což vzniklo patrně podle nějaké terénní vlny či nerovnosti. Teprva nejnovější archeologický průzkum prokázal terénní zlom terasy Karlova náměstí a maninské terasy (Karlovo náměstí čp. 2/II) v bezprostřední blízkosti dnešní Navrátilovy ulice. Od 17. do poloviny 19. století je používán v ulici opět název Řeznická, přičemž 1. Řeznická byla dnešní Řeznická, 2. Řeznická byla Navrátilova a 3. Řeznická byla dnešní Školská. Od poloviny 19. století do roku 1952 jmenovala se ulice Hopfenštokova. Josef Hopfenštok zastával funkci městského fyzika, měl na starosti hygienu města, a byl kolem roku 1757 majitelem domu čp. 674/2. Dům U Hopfenštoků, dříve U Dejmů býval známý svou hospodou se zahradou. Domovní portál je dílem sochaře Jana Josefa Brokoffa (1686 - 1721), byl vytvořen v roce 1710 a zdobí vchod novějšího domu. Protější dům je nazýván U sedmi mečů, dříve U Hollarů (čp. 676/1). Druhé jméno získal od slavného rodu Václava Hollara z Práchně (1607 - 1677), malíře a rytce, jenž po Bílé hoře musel odejít z Čech. Od roku 1952 platí pro ulici název Navrátilova.