Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Náprstkova - Vojta Náprstek

NÁPRSTKOVA (název od roku 1894) Český vlastenec a mecenáš. Narodil se v rodině vlastnící pražský pivovar U Halánků na Betlémském náměstí. Vystudoval v Praze gymnázium, kde byl žákem Josefa Jungmanna, ve Vídni začal studovat práva, ale pro aktivní účast na událostech revolučního roku 1848 se necítil v monarchii bezpečně a na deset let odjel do Spojených států, kde pracoval jako dělník, kameník, truhlář, knihkupec, notář, tlumočník a vydavatel novin. Všude, kde byl, organizoval činnost českých krajanů. Po návratu se stal vůdčí osobností pražské společnosti, podporoval cestovatele, spisovatele, umělce. V domě U Halánků umožňoval schůzky Americkému klubu dam, v němž se ženy učily, jak žít samostatně a rovnoprávně. Náprstkova knihovna obsahovala 46 000 svazků a 18 000 fotografií.KHalánkůmchodilyvýznamnépražskéosobnosti– F. Palacký, F. L. Rieger, J. E. Purkyně, B. Němcová, J. Zeyer či J. Neruda. V roce 1863 se Náprstek rozhodl vybudovat České průmyslové muzeum pro vzdělávání řemeslníků a živnostníků. Četné dary a sbírky jeho přátel cestovatelů však nakonec vytvořily cenný etnografickýkomplex,dnessoučást Národního muzea. Společně s prof. Kurzem založil Náprstek v roce 1888 Klub českých turistů. Za společnou věc pro českou obec utratil Vojta Náprstek celé jmění. Příkladem mu byla jeho matka Anna Náprstková. „Paňmáma od Halánků“ pravidelně rozdělovala mezi chudé a potřebné několik tisíc pecnů chleba.