Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Na zábradlí

Název se vztahuje k dnes už neexistujícímu kostelu sv. Jana Křtitele Na zábradlí, jenž byl vysvěcen v r. 1130 a byl patrně i součástí ochranné hradby Starého Města proti Vltavě. Název Na zábradlí naznačuje, že zde byla v opevnění branka.

Šikmá krátká ulička spojuje Smetanovo nábřeží s Anenským náměstím. Ochranná zeď proti Vltavě, součást staroměstského opevnění, byla v těchto místech už po roce 1367 z rozkazu krále Karla IV. zbořena, část s brankou u kostela při Anenské ulici zůstala však asi zachována. Kostel sv. Jana Křitele byl tady postaven někdy kolem roku 1120, byl nazýván podle blízkého brodu sv. Jana Na brodu nebo sv. Jana Na zábradlí, v 16. století dokonce vysloužil si málo lichotivé pojmenování sv. Jana Na smetišti, protože za zeď směrem k řece bylo vyhazováno vše, co se obyvatelům města nehodilo. Za Josefa II. byl kostel zrušen a přestavěn na obytný dům. S kostelem byl zrušen i přilehlý hřbitov. Přestavěný kostel byl v roce 1896 zbořen. Čtvercový půdorys románské stavby se třemi apsidami spojený ještě s další obdélníkovou stavbou dává alespoň tušit, že šlo o vzácnou památku. Z kostela se zachoval reliéf Krista na oslu, je umístěn v nádvoří dnešního Divadla Na zábradlí (čp. 209/4). Vybudováním kamenného nábřeží v letech 1841 - 1845 zmizely rybářské domky, ohrady na dříví, vápenice, prádelny i lázně, ale přestaly působit i každoroční zhoubné povodně. Ulička nejdříve patřila k Anenské ulici, proto ani neměla své vlastní jméno, dnešní název Na zábradlí získala až ve 20. letech 20. století. Čp. 209/4, dům U zeleného kloboučku, Divadlo Na zábradlí, je stavba z roku 1832. Divadelní sál zde byl zřízen v letech 1946 - 1949. Provoz divadla tak zvaných malých forem (činohra, pantomina, černé divadlo) byl zahájen v roce 1958 leporelem Jiřího Suchého Kdyby tisíc klarinetů a je spojován zejména s osobností vynikajícího mima Ladislava Fialky. Dům patřil před rokem 1948 Jednotě katolických tovaryšů a sloužil jako svobodárna. Kašna na náměstí proti divadlu trochu připomíná kašnu U Rotta na Malém náměstí, ale nikdy nesloužila svému pravému účelu, nikdy v ní nebyla voda. Sem byla přenesena od újezdských kasáren ze Smíchova.