Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Na Rejdišti

V roce 1660 byla z rozhodnutí sněmu vybudována za domem čp. 85/2 městská jizdárna, která spolu s ohrazeným prostorem pro výcvik jezdců i koní dala celému prostranství jméno Rejdiště.

Krátká ulička spojuje za Rudolfinem živou a frekventovanou ulici 17. listopadu s Dvořákovým a Alšovým nábřežím. Původně se název na Rejdišti vztahoval k celému prostranství až k Platnéřské ulici. Bylo to místo až do poloviny 19. století nezastavěné. Ve středověku vedla tudy jednoduchá hradba od Karlova mostu, Valentinskou ulicí a dál k nábřeží na Františku. Václav Vladivoj Tomek píše, že na Rejdišti se prodávalo dříví a až do roku 1339 byl zde skládán hnůj vyvážený z města. Břeh řeky Vltavy zde byl utvářen přirozeným terénem, byly zde jámy, lomy, ohrady na dříví, vyráběl se zde sanytr, byly zde koželužny i jiná ne příliš čistá řemesla. V místě dnešní ulice Na Rejdišti se původně říkalo jen Na břehu, v roce 1905 zde začala vznikat ulička s názvem U akademického gymnázia. Akademické gymnázium, které dnes sídlí ve Štěpánské ulici, působilo tady za Rudolfinem v letech 1902 - 1918 v čp. 77/1. Budova byla kolem roku 1925 přestavěna pro účely poslaneckých klubů, neboť sousední Dům umělců - Rudolfinum sloužilo v letech 1918 - 1939 poslanecké sněmovně ČSR. V roce 1919 byl uličce vrácen zdejší nejstarší původní název Na Rejdišti.