Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Na náspu

Ulice byla uměle navýšena, nasypána při budování barokního opevnění na přelomu 17. a 18. století. Patří spolu s bezprostředním okolím Černínské ulice k ostrůvkům klidu, tady hluboko pod cihlovými barokními hradbami.

Náspem byla vytvořena cesta mezi zdí zahrady Černínského paláce a zdí hřbitova, která vychází z Černínské ulice, mírně stoupá a nakonec překonává schodištěm výškový rozdíl do Keplerovy ulice. Do ulice má vchod jediný obytný dům, původně márnice, druhý obytný dům je rohový, vchod do něho vede z Černínské ulice. Sloužil nemocným při morové epidemii, proto mu zůstalo pojmenování "morový dům". Třetí objekt se vztahuje ke kostrbaté uličce nepřímo, je za vysokou zdí Černínského paláce, dnes Ministerstva zahraničních věcí ČR, ale je nápadný už svou architekturou. Byl vybudován na konci trojúhleníkové zahrady v letech 1692 - 1694 jako odpočinkový pavilon, v roce 1742 byl stejně jako celý palác poničen francouzským vojskem, ale už po dvou letech obnoven Anselmem Luragem. Také Pavel Janák v roce 1935 začlenil tuto originální stavbu do celkové rekonstrukce paláce a zahrady. Naposledy byla stavba pavilonu rekonstruována v roce 1996. Název Na náspu byl úředně stanoven v roce 1870.