Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Myslíkova

Ulice se jmenuje Myslíkova omylem, spíše by se měla jmenovat Myslichova, neboť dům na rohu s ulicí Spálenou (čp. 171/31) patřil Eliáši Myslichovi, komorníku zemských desk, nikoli Adamu Myslíkovi z Hyršova, na Radlici a v Košířích, jak hlásá deska na domě.

Spojuje Spálenou ulici s Masarykovým nábřežím, kde končí proti moderní budově Mánesa a starobylé Šítkovské vodárenské věži. Je velmi frekventovaná, neboť je na ni napojeno deset dalších ulic. Levá strana ulice směrem od Vltavy patří k Praze 1, pravá strana k Praze 2. Po založení Nového Města Karlem IV. v roce 1348 neměla ulice žádné jméno. Celé okolí bylo ovlivňováno osadou Zderaz, která se utvářela už dříve před založením Nového Města kolem kostela svatého Petra a Pavla, a do Nového Města byla začleněna. Podle polohy v terénu říkalo se v těchto místech Pod Zderazem, později ujalo se pojmenování podle řemeslníků a výrobců pasů Pasířská, někdy od roku 1700 říkalo se Žitná podle obchodníků s obilím, kteří se zde soustřeďovali. Dnešní Žitné ulici říkalo se v té době Žitnobranská. Asi od roku 1884 platí název Myslíkova. Významný je v ulici dům čp. 187/13, v němž žil a zemřel básník a vědec František Ladislav Čelakovský (1799 - 1852). Na domě je také pamětní deska se jménem Františka Škroupa (1801 - 1862), který tu složil nápěv písně Kde domov můj, z níž se později stala naše národní hymna. V témže domě žil také lékař a spisovatel dr. Josef Čejka, mládí zde prožil hudební skladatel Karel Bendl, jenž skládal opery a sbory. Stal se autorem první české operety Indiánská princezna, byl sbormistrem Hlaholu. V domě žil také malíř staré Prahy Pavel Körbel.