Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Myslíkova - Adam Myslík z Hyršova, na Radlici a v Košířích

MYSLÍKOVA (název asi od roku 1884) Měšťan Nového Města pražského, roku 1553 přijat do vladyckého stavu. Nejznámějším členem této rodiny byl Zikmund Myslík z Hyršova, generál za třicetileté války, roku 1639 povýšený do panského stavu. Pojmenování ulice ovšem vzniklo omylem, neboť rohový dům s ulicí Spálenou nepatřil jmenovanému, jak uvádí deska na domě, ale Eliáši Myslichovi z Vilimštejna, v 17. století komorníku při zemských deskách.