Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Magdalény Rettigové

Magdaléna Dobromila Rettigová (1785 - 1845), představitelka ženského hnutí u nás. Autorka známé Kuchařky. Ke stému výročí narozenin M.D.Rettigové byla v ulici založena kuchařská škola. Dnes je v budově pedagogická fakulta UK (čp. 71/4).

Původně byla tato krátká ulička, která vede kolem zadní části kostela Nejsvětější Trojice k budově pedagogické fakulty UK, součástí ulice Lazarské. Stejně jako protější ulička Omladinářů. Od roku 1947 platí název Magdalény Rettigové.