Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Linhartská

Název připomíná kostel sv. Linharta, jenž v těchto místech stával uprostřed románské osady už ve 12. st., zrušen byl 1787, zbořen v roce 1798.

Ulice, která spojuje Mariánské náměstí s ulicí U radnice, vznikla až v souvislosti s výstavbou nové radnice (dnes budova Magistrátu hlavního města Prahy) v letech 1908 - 1911. Původně v těchto místech byla dřevěná osada, jejíž jedinou kamennou stavbou byl ve 12. století kostelík sv. Linharta. Osada ležela na cestě od vltavského brodu k hlavnímu tržišti na dnešním Staroměstském náměstí. Součástí osady byl rozlehlý Jarošův dvůr, na jehož území se kostel nacházel. Hlavní vchod do dvora vedl od dnešního domu U Rotta, zadní vstup směřoval do Platnéřské ulice. Z jednotlivých částí dvora byla vyčleněna při jeho rozprodeji staveniště a dvůr se stal veřejným náměstím. Kostel sv. Linharta byl v počátcích vzniku města centrem Svatolinhartské čtvrti, v níž se patrně usazovali nevíce Francouzi. Ve 14. a 15. století prodávala se zde drůbež, proto se ujal název Kurný trh nebo Nový kurný trh, protože původní tržiště tohoto druhu bylo u kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Od Staroměstské radnice byly sem v 15. století přestěhovány vyvařovny, proto také název V kuchyních nebo V kuchyňkách. V 18. století ujal se název Linhartský plácek nebo Linhartské náměstí, od roku 1928 platí Linhartská ulice, protože náměstí bylo zastavěno.