Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Letenská

Název získala ulice v roce 1868 z podnětu básníka a archiváře Karla Jaromíra Erbena. Ulice směřuje k Letné.

Spojuje Malostranské náměstí s Klárovem. Její charakter je dán blízkostí centra Malé Strany a blízkostí kostelů svatého Tomáše a svatého Josefa, na druhém koci patří ulice už ke Klárovu, otevírá se tady k řece a k Letné, střední část ulice je lemována vysokou zdí Valdštejnské zahrady a na protější straně je tvořena palácem ministerstva financí (čp. 525/15). Od 14. století jmenovala se ulice Písecká, neboť směřovala k předměstí Na pískách nebo Na písku (dnešní Klárov). Tímto prostorem protékal potok Brusnice směrem k osadě Rybáře a ke Kampě a po celá staletí přinášel sem do ohybu řeky písečné nánosy. Ulici říkalo se i Ke svatému Petru jdoucí, protože na rybářském ostrůvku, který se pak vlivem záplav spojil s malostranským břehem, stával kostelík Petra a Pavla. Od poloviny 18. století se část ulice od sv. Tomáše k Malostranskému náměstí jmenovala Radnická nebo Radniční podle bývalé malostranské radnice (čp. 35/21), druhá část ulice ke Klárovu se nazývala Senovážná podle senné váhy, která stála při obecním malostranském dvoře (čp. 121/8) ještě počátkem 20. století. Také byla nazývána Novou ulicí, aby se tak odlišila od staré zástavby, která se rozrůstala uvnitř hradeb Malé Strany. Zvláštností ulice je průjezd Oettingenským palácem (čp. 34). Byl vybudován už v 17. století a pak upravován pro pěší, vozidla i tramvaje v letech 1927 a 1948. Průjezdy jsou v místech nekdejší brány - fortny. Proto také byla ulice někdy nazývána Fortnová. Nejnovější archeologické výzkumy byly prováděny v ulici v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratě na konci roku 1995. Potvrdily, že jde o místo nejstarší zástavby na levém břehu Vltavy. Už v 10. století byly zde kamenné domy. Na plánu z roku 1871 Belvedere gasse.