Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Legerova

Louis Leger /leže/ (1843 - 1923), francouzský slavista a profesor na pařížské Sorbonně, jenž podporoval myšlenku samostatného českého státu.

Původně cesta vedla po čáře novoměstských hradeb. Na sever k brodům u ostrova Štvanice, na jih k Nuslím. Hradby kolem nového Města měřily asi šest kilometrů: od Těšnova k Florenci, kolem Hlavního nádraží k Národnímu muzeu, Mezibranskou a Sokolskou ke Karlovu, kde se stáčely na západ, překlenuly Botič a připojily se k vyšehradským hradbám. Dnes průjezdní komunikace a hraniční ulice mezi katastry Nové Město a Vinohrady vede od Hlavního nádraží kolem Národního muzea a směrem ke křižovatce Ivana Petroviče Pavlova a k Nuselskému mostu. Je souběžná s ulicemi Wilsonovou, Mezibranskou a Sokolskou. Od roku 1990 platí název Legerova.