Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Křižovnické náměstí

Pojmenování - viz Křižovnická ulice.

Náměstí patří do pěší zóny. Je to jedno z nejpěknějších míst v Praze. Celý prostor náměstí je vymezen monumentálními stavbami, přičemž nejpůsobivější je strana, kde není postaveno nic. Je to průhled přes Staroměstskou mosteckou věž a pomník Karla IV. na Vltavu a panorama Hradčan. Původně říkalo se tomuto prostranství, které se po celá staletí nacházelo v bezprostřední blízkosti jediného pražského mostu, Mostní náměstí nebo Mostní plácek. Název Křižovnické platí od roku 1870.Křižovnický kostel sv. Františka s charakteristickou kopulí stavěl v letech 1679 - 1689 italský stavitel Dominik Canevalli na základech kostela sv. Ducha (tento kostel byl vybudován někdy kolem roku 1270) podle plánů francouzského architekta Jeana Baptisty Matheye. Na sochařské výzdobě se podíleli bratři Jeremiáš a Konrád Süssnerovi z Drážďan, pražský sochař a řezbář Matěj Václav Jäckel a pražský sochař Ondřej Felix Quitainer. Kostel sv. Salvátora, který je do sevřeného prostoru náměstí obrácen rovněž čelem, byl postaven v letech 1577 - 1602 přibližně v místech staršího kostela sv. Bartoloměje. Kostel sv. Salvátora byl někdy v polovině 17. století dostavěn patrně Carlo Luragem, sochy, které zdobí čelní stěnu venku, vytvořil pražský sochař Jan Jiří Bendl. V prostoru bývalé vojenské strážnice stojí od roku 1848 bronzový pomník císaře Karla IV jako připomínka 500. výročí založení Karlovy univerzity. Pomník byl vytvořen podle modelu drážďanského sochaře Arnošta Hähnela v Norimberku. Připomínkou viničního úřadu, jenž stával na náměstí poblíž Karlova mostu, je vinařský sloup u nároží kostela křižovníků. Na sloupu je socha sv. Václava od Jana Jiřího Bendla z roku 1676. Křižovnické náměstí je i v současné době velmi významnou křižovatkou. Trpí však přebujelou dopravou.