Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Konviktská

Po roce 1660 vybudovali zde jezuité konvikt, internát pro mladé studenty (čp. 291). Rozlehlá budova zasahovala i do sousední Bartolomějské. Viz Bartolomějská.

Původní název ulice, která dnes spojuje ulici Divadelní s Betlémským náměstím, byl ulice sv. Kříže. Stejnojmenná rotunda z přelomu 11. a 12. století zdobí nároží s ulicí Karoliny Světlé. O rotundě více u této ulice. V 17. století se kratší západní část ulice za rotundou jmenovala Horní Solní podle skladu soli, jenž zde byl v 17. a 18. stoltí umístěn. V 17. století uplatňuje se rovněž název Dolní Konviktská, aby se tak odlišila od dnešní Bartolomějské, která se tehdy nazývala Horní Konviktská. V 2. polovině 18. století, když sousední rovnoběžná ulice přijala jméno Bartolomějská, platí pro celou tuto ulici název Konviktská. Současná přímá podoba ulice byla vyměřena v roce 1880. Zdejší konvikt, k němuž přistavěli v roce 1731 jezuité kostel sv. Bartoloměje, plnil svou funkci až do zrušení jezuitského řádu v roce 1773.