Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Klášterská

Pojmenování podle kláštera sv. Anežky České. Viz Anežská.

Ulice vede kolem Anežského areálu, spojuje Řásnovku s nábřežím na Františku. Začala se utvářet někdy v 16. století a už tehdy pro svůj charakter získala pojmenování Myší díra, které se udrželo až do 19. století. V letech 1840 - 1870 říkalo se uličce Hražená nebo také Šraňková, pravděpodobně proto, že se zde užívalo nějakých zátarasů, což zřejmě souviselo s vlastní jurisdikcí kláštera, který tak chránil své území. V letech 1870 - 1940 byla ulička připojena ke Kozí ulici, od roku 1940 získala jméno Klášterská. Z původní uličky se mnoho nezachovalo, nebotˇznačná část vltavského nábřeží v těchto místech prošla asanací, některé domy byly pak zbořeny v souvislosti s výstavbou ministerstva obchodu. Stavbu realizoval v roce 1932 architekt Josef Fanta, sochařská výzdoba je dílem Čeňka Vosmíka a Jana Paukerta. I v současné době je v budově Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.