Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Ke Hradu

Název vysvětluje směr cesty k Pražskému hradu. Tato cesta vznikla jako odbočka z dnešní Nerudovy ulice teprve v 17. století.

Hradní rampa byla vylámána ve skále v roce 1663 a v následujících letech byla upravována pod vedením stavitele Giovanniho Santiniho de Bossi. Ve stejné době byly z původní hluboké úvozové cesty upraveny Radniční schody do Loretánské ulice. Obě dvě zkratky směřují k Hradčanskému náměstí. Nejstarší cesta k Hradu vedla od jihu Sněmovní ulicí přes Pětikostelní náměstí přímo k jižní bráně starého paláce. Pak se užívalo západního vchodu, k němuž vedla strmá úvozová cesta (je připomínána k roku 1278) po dnešních Nových zámeckých schodech. Jinak se muselo objíždět Nerudovou ulicí, Úvozem a přes Pohořelec pak Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí. Staré zámecké schody jsou tedy coby cesta k Hradu mladší než Nové zámecké schody. Dnešní podoba Starých zámeckých schodů je z let 1835 - 1837.