Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Kapucínská

Ulice, která spojuje Nový Svět s Loretánským náměstím, získala jméno podle kapucínského kláštera, který zde byl vybudován v letech 1600 - 1602.

Původní pojmenování Přední Nový Svět vycházelo z polohy ulice, která se tak měla odlišit od ulice Zadní Nový Svět, dnešní Kanovnické. Obě ulice směřují k Novému Světu, jenž začíná být osidlován ve 14. století za Karla IV. a pak na přelomu 16. a l7. století. Asi polovina jedné strany ulice je tvořena klášterem kapucínů s kostelem Panny Marie Andělské. Součástí klášterního areálu je "domus musicus", jenž je krytou chodbou spojen s Loretou. Tady bydleli hudebníci nebo alespoň varhaníci, kteří se podíleli na hudebních produkcích v Loretě. Klášter (čp. 99/6), nejstarší kapucínský klášter v Čechách, byl vybudován na území zahrady Markéty z Lobkovic.Je charakteristický svou jednoduchou a prostou architekturou, což odpovídá duchu řádu. Součástí výzdoby je i moderně pojatá křížová cesta od Karla Stádníka. Kapucíni žili v chudobě, chodili pěšky, a proto i jejich chrámy byly prosté a skromné. Ke klášteru patřila bohatá knihovna, kterou kapucínům darovala Markéta z Valdštejna. Po listopadu 1989 byl areál staveb vrácen kapucínskému řádu. Název ulice Kapucínská platí od roku 1870.