Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Kaprova

Název ulice je někdy odvozován od domovního znamení na domě U tří kaprů, avšak ve skutečnosti získala ulice jméno až v 2. pol. 16. st., kdy tentýž dům (čp. 49) koupil staroměstský primátor Pavel Kapr z Kaprštejna.

Ulice patří k nejstarším pražským komunikacím, spojovala Staroměstské náměstí, na němž se nacházelo pravděpodobně nejstarší tržiště vznikajícího města, s brodem přes Vltavu u dnešního Rudolfina, možná i s nejstarším dřevěným mostem, který byl v blízkosti brodu vybudován, a zcela jistě s přívozem, jenž v těchto místech existoval až do konce 19. století. Na tuto spojnici, která směřovala za řekou k Pražskému hradu, navazovala i cesta, která do Kaprovy ulice ústila dnešní Valentinskou ulicí, a přicházela od Vyšehradu. Nejstarší název ulice Svatovalentinská souvisel s kostelem sv. Valentina, jenž je připomínán poprvé roku 1253, a stával na křižovatce dnešních ulic Kaprovy a Valentinské, přibližně v místě dnešního domu (čp. 56/11). Kostel býval středem osady a jeho jméno nacházíme v souvislosti s cestou, brodem i bránou sv. Valentina, která uzavírala ulici v místech nároží dnešního náměstí Jana Palacha. Název zůstal zachován i u dnesní Valentinské ulice. Kostel existoval ještě v roce 1794, kdy byl zbořen. Název ulice Kaprovic nebo Kaprova je doložen z 2. poloviny 16. století. Objevuje se i tvar Kaprová, což je způsobováno výslovností. Současná podoba ulice je dílem architektů počátku 20. století, byla zcela nově vystavěna po asanačním zásahu, jenž postihl v těchto místech část Židovského Města. Asanací byl zbořen v roce 1909 i jeden z nejvzácnějších pražských domů (čp. 16/I). Dům byl ve 14. století majetkem pražského biskupa Jana ze Středy. Biskup Jan ze Středy, kancléř Karla IV., jenž si dopisoval s Petrarcou, proslavil se asi nejvíc bohatě zdobeným misálem, který po něm nese jméno Misál Jana ze Středy. 1379 koupila dům univerzitní kolej Všech svatých - Andělská kolej, kterou v roce 1366 založil Karel IV. Dům pak vlastnila univerzita od počátku 17. století až do roku 1755, kdy jej prodala. Z honosného románského domu, jehož výstavba je datována do 2. poloviny 12. st., zůstala síň se středovým sloupem a přilehlá komora. Vzácnou románskou památku překryla moderní stavba magistrátu (čp.16/3), která zde byla vybudována podle plánů Oktáva Koutského a Vladimíra Ježka v letech 1926 - 1928. V nenápadném domě (čp. 45/10) bydlel Jaroslav Ježek (1906 - 1942), vynikající klavírista, autor džezových i vážných skladeb, blízký spolupracovník Jiřího Voskovce a Jana Wericha, dirigent orchestru Osvobozeného divadla v letech 1928 - 1938.