Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Kamzíková

Název získala ulice kolem roku 1800 podle domu U bílého kamzíka (čp. 542/4). Domovní znamení kamzíka pochází asi z poloviny 17. století.

Úzká ulička vede kolem zadního traktu Karolina, spojuje pěší zónu v Železné ulici, v Celetné a na Staroměstském náměstí. Ve 14. století se ulička jnenovala Pleierova. Oldřich Pleier vlastnil v ulici dům (čp. 556/9). Roku 1341 byl zvolen spolu s jinými měšťany k napsání městských práv. Zámožná rodina Pleierů vlastnila kromě několika domů v Praze ještě tvrz Hradištko u Hostivic. Později se uličce říká spíše jen Za Karolinem. Až kolem roku 1800 je doložen název Kamzíková. Do Celetné ulice vchází se odtud průchodem domu čp. 553/2, jenž patřil Jindřichu Leflovi z Lažan a z Bechyně, ochránci mistra Jana Husa (v roce 1414 poskytl M.J.Husovi útočiště na Krakovci u Rakovníka). Od roku 1567 patřil dům Janu Sixtovi z Ottersdorfu (1500 - 1583), jenž se jako staroměstský kancléř podílel na protihabsburském povstání v r. 1547. O událostech napsal kroniku z let 1546 - 1547. V roce 1622 patřil dům Filipu Fabriciovi z Rosenfeldu, jenž byl při druhé pražské defenestraci vyhozen z oken Pražského hradu spolu s místodržícími Vilémem Slavatou a Jaroslavem Bořitou z Martinic.