Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Jungmannova

Josef Jungmann (1773 - 1847), významná osobnost národního obrození, jazykovědec, básník, překladatel. Jeho životním dílem je pětidílný Slovník česko-německý. Od r. 1816 vlastnil dům (čp. 749/32), kde 14.11. zemřel.

Od založení Nového Města v roce 1348 patřila ulice spolu s ulicí Spálenou k hlavním spojovacím tepnám od Karlova náměstí směrem ke Starému Městu. Původní pojmenování od 14. do 16. století bylo Konvářská nebo Zvonařská podle zvonařů, kteří se zde usazovali. Na rohu Jungmannovy ulice a stejnojmenného náměstí býval dům U zlatého jablka říšského, kde měl kolem roku 1500 huť zvonař Bartoš či Bartoloměj z Berouna, potomek slavného zvonaře Brikcího. Také v Jungmannově domě (čp. 749/32), jenž do roku 1391 patřil klášteru Panny Marie Sněžné, byl v 15. století zvonař Mikuláš Ryba.Zvonařské dílny vytrvaly v domě až do roku 1876. V 17. a 18. století říkalo se v ulici U karmelitánů podle řádu, jenž z iniciativy Karla IV. budoval klášter a kostel Panny Marie Sněžné v letech 1347 - 1397. Současně se ulici také říkalo Široká, toto pojmenování je připomínáno už k roku 1464, neboť ve srovnání s jinými ulicemi takto působila. Od roku 1878 platí název Jungmannova. V tomto roce byl Josefu Jungmannovi na náměstí, do něhož ulice ústí, odhalen pomník. Nárožní dům dnešní spořitelny na průsečíku Jungmannovy a Vodičkovy (čp. 730/2) stojí v místě, kde si v r. 1726 vystavěl svůj rodinný dům sochař Matyáš Bernard Braun (1684 - 1738). Spořitelně ustoupil v roce 1910, kdy byl zbořen. Jeden z Braunových domů, dům U kamenného stolu, dříve Salmovský (čp. 671/24) zůstal zachován ve Vodičkově ulici proti Novoměstské radnici. Tady měl slavný sochař dílnu, odtud se stěhovaly sochy pro Karlův most, ke Štěpánskému kostelu, do Nerudovy ulice, do Clam-Gallasova paláce i na zámek v Kuksu. V tomto domě 15. 2. 1738 náš největší barokní sochař zemřel.