Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Josefská

Ulice, která spojuje Mosteckou, Tomášskou a Letenskou, je pojmenována podle kostela sv. Josefa, jenž zde byl vybudován v letech 1686 - 1692 u staršího kláštera, založeného v roce 1661.

Ulicí vedla cesta již ve středověku, navazovala na dřevěný most, pak na kamenný most Juditin a po roce 1357 na most Karlův. Dále pak směřovala nejkratším možným směrem k jižní bráně Pražského hradu. Původní název ulice byl K svatému Tomáši, neboť k němu skutečně vedla. Kostel sv. Tomáše založil král Václav II. v roce 1285 na místě ještě staršího kostela sv. Tomáše. Název se dodnes zachoval u ulice Tomášské. Klášter i kostel sv Josefa byly postaveny z iniciativy císaře Ferdinanda III. Kostel, budovaný v letech 1686 - 1692, je zvláštní svou architekturou, podobnou najdeme spíše v Holandsku než u nás, možná právě odtud přišel málo známý architekt a autor stavby Abraham de Parigi. Na výzdobě kostela se podílel svými sochami venku a řezbářskými pracemi uvnitř Matěj Václav Jäckl, obrazy malovali Petr Brandl a Josef Vojtěch Hellich. Do kláštera, který vznikl o něco dříve, než byl postaven kostel, pozval Ferdinand III. bosé karmelitky, ty zde působily až do zrušení kláštera v roce 1782. Na jejich místo nastoupily řeholnice kongregace anglických panen, aby byly po roce 1920 vystřídány úředníky ministerstva financí. Ke klášteru patřila rozsáhlá zahrada (od roku 1920 veřejné sady), dnes Vojanovy sady, což je ještě pozůstatek zahrad biskupského dvora, jenž měl sídlo při kamenném mostě od roku 1250, kdy sem z Pražského hradu přesídlil biskup Mikuláš, až do roku 1419, kdy byl zničen husity. Zbytky románských staveb z období slávy biskupského dvora, na jehož rozkvětu se podílel zejména biskup Jan IV. z Dražic, byly objeveny v roce 1928 v souvislosti s výstavbou budov pro ministerstvo financí. Románské zdivo se nachází ve sklepech této instituce, ale hlavně je to hranolová věž ve dvoře domu (čp. 47/16) v Mostecké ulici. Název ulice Josefská ujal se od počátku 18. století.