Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Jiřská

Románská bazilika sv. Jiří v areálu Pražského hradu, od níž ulice získala jméno, je nejstarší církevní stvabou v Praze. Zakladatelem kostela je kníže Vratislav (+ 926).

Ulice existovala už v 9. století. Byla součástí cesty, která vedla od přirozeného vltavského brodu přes Klárov a Opyš, kde měl v 10. století svou vlastní vinici sv. Václav, k východnímu vstupu do Pražského hradu. Tady později ulice začínala branou v Černé věži, kterou spolu s novým opevnění Hradu vybudoval Soběslav I. na počátku 12. století. Od Černé věže, která jako vstup do Hradu sloužila až do 16. století, stoupala do poměrně příkrého svahu až k dnešnímu Jiřskému náměstí před kostelem. Nejstarší název kolem kostela byl patrně U sv. Jiří, ještě v 16. - 18. století pojmenování Proti kláštěru sv. Jiří nebo K Černé věži naznačuje směr, který komunikace sledovala. Nápis na zdi Georgi Gasse pochází z doby císařovny Marie Terezie. Název Jiřská platí od roku 1870. Kostel sv. Jiří začal kníže Vratislav budovat někdy před rokem 920. Jde o třetí kostel stavěný v Čechách. První byl kostel sv. Klimenta na Levém Hradci u Roztok, druhý Panny Marie na Pražském hradě, avšak nezachovaly se. Trojlodní románská bazilika se dvěma bílými charakteristickými věžemi stojí v místě původního Vratislavova kostela, byla vystavěna v roce 1142. Dnešní podoba kostela je dílem architekta Františka Macha a pochází z let 1888 - 1905. Bazilika sv. Jiří slouží v současné době jako koncertní síň. Při kostele sv. Jiří založil kníže Boleslav II. se svou sestrou Mladou v roce 973 první ženský klášter řádu benediktinek v Čechách. Klášter se proslavil písařskou dílnou, kde ve středověku vznikaly i iluminované rukopisy. v roce 1782 byl zrušen a částečně změněn na kasárny. V letech 1962 - 1972 byl klášter přebudován pro účely Národní galerie. Jsou zde umístěny umělecké sbírky od gotiky až po baroko. Jižní portál jiřské baziliky byl vytvořen na počátku 16. století, vznikl v huti Benedikta Rejta z Pístova, gotický reliéf v tympanonu zobrazuje boj sv. Jiří s drakem. Další významná budova levé strany ulice je bývalé hradní purkrabství (čp. 6/4), které na románských a gotických základech vybudoval roku 1555 stavitel Giovanni Ventura. Purkrabí, jenž zde bydlel, zastupoval krále, byl nejvyšším zemským úředníkem. Tento úřad zastávali vždy nejvýznamnější šlechtici. Do roku 1783 v budově zasedal purkrabský soud. V letech 1960 - 1963 byla budova purkrabství přestavěna a předána k užívání jako Dům československých dětí. V současné době jsou prostory využívány také pro účely divadla. Pravá strana ulice je tvořena bývalým Ústavem šlechtičen, někdejším Rožmberským palácem, dnešní podoba je dílem Nicola Pacassiho. Dále je Lobkovický palác, dříve Pernštejnský dům, dnešní podoba je dílem Carla Luraga z roku 1677. V Lobkovickém paláci je instalována trvalá expozice dějin našeho národa od nejstarší doby.